Prim Dr Ruža Bajić
Specijalista pedijatrije
Višegodišnje iskustvo u praćenju rasta i razvoja dece, kao i lečenju dece i omladine od 0 do 18 godina.

Prim. dr Ruža Bajić

  • završila Medicinski fakultet u Beogradu
  • specijalizaciju iz pedijatrije završila na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Novi Beograd
  • u Institutu za mentalno zdravlje završila seminar iz Razvojne neurologije za praćenje psihomotornog razvoja dece i rano otkrivanje poremećaja u razvoju
  • na Dečijoj klinici u Tiršovoj ulici završila školu ultrazvučne dijagnostike
  • učestvovala na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima sa autorskim radovima iz pedijatrije
  • za učestvovanje na stručnim skupovima i objavljenim autorskim radovima u stručnim časopisima dobila zvanje PRIMARIJUS
  • bila je dugogodišnji Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
  • nekoliko godina bila na čelu tima u Razvojnom savetovalištu
  • svoj radni vek u državnoj službi završila kao Sef službe za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta u Domu zdravlja Savski venac

Ima ugovor o saradnji sa osiguravajućim kućama i  .

Saradnja sa medijima: učestvuje u televizijskim emisijama sa savetima za decu, piše za dnevne listove i stručne časopise.