Prim Dr Ruža Bajić
Specijalista pedijatrije
Višegodišnje iskustvo u praćenju rasta i razvoja dece, kao i lečenju dece i omladine od 0 do 18 godina.

NAŠI KONSULTANTI

Defektolog Psiholog
Neurolog Hirurg
Dermatolog Pulmolog
Endokrinolog Alergolog
Oftalmolog Logoped
Fizikalna medicina Radiolog
Gastroenterolog Nefrolog
Otorinolaringolog Stomatolog
Hematolog Neonatolog