Prim Dr Ruža Bajić
Specijalista pedijatrije
Višegodišnje iskustvo u praćenju rasta i razvoja dece, kao i lečenju dece i omladine od 0 do 18 godina.

Cenovnik usluga

NAZIV USLUGE CENA
Prvi pedijatrijski pregled 4.000 rsd
Kontrolni pedijatrijski pregled 2.500 rsd
Sistematski pregled
(antropometrijska merenja, otoskopski pregled i gruba provera vida-optometrijske tablice)
5.000 rsd
Pregled lekara specijaliste i asistenta 5.000 rsd
Pregled profesora i primarijusa 6.000 rsd
Kućna poseta (uži centar grada) 6.000 rsd
Inhalacija sa lekom 1.000 rsd
Parenteralna terapija 500 rsd
Obrada pupčane rane 1.000 rsd
Pregled pred polazak u kolektiv 3.000 rsd
Pregled pre imunizacije 3.000 rsd

Cenovnik važi od 15.03.2024.